Daulah Abbasiyah: Azh-Zhahir Biamrillah, Pewaris Dua Umar

Khalifah Azh-Zhahir dilahirkan pada 571 H. Nama aslinya Muhammad bin  An-Nashir Lidinillah, Azh-Zhahir Biamrillah, Abu Nashr. Semasa hidupnya,  sang ayah melantiknya sebagai putra mahkota. Khalifah Azh-Zhahir  dilantik sebagai khalifah Bani Abbasiyah ke-35 (1225-1226 M) pada usia  52 tahun. Baca lebih lanjut